PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 
Misja gospodarcza do Kazachstanu, 06.09.2017r.

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Astany (Kazachstan) organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, które odbędzie sie 6 września 2017 r.

Forum stanowi najważniejszy element obecności Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących następujące branże:

  • odnawialne źródła energii
  • branża wydobywcza, maszyny i urządzenia górnicze
  • czyste technologie węglowe
  • klastry energetyczne
  • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych
  • digitalizacji rynku energii
  • energetyki tradycyjnej

Do udziału w Forum zaproszeni są także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy reprezentujący inne branże, niewpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 (m.in. sektor spożywczy, maszyn rolniczych, chemiczny, farmaceutyczny).

W ramach Forum zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.

Dodatkowych informacji dotyczących Forum Gospodarczego udzielają:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.expo.gov.pl