PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Działalność RIF

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na terenie województwa podlaskiego i obsługuje programy pomocowe w ramach funduszy przedakcesyjnych Phare oraz funduszy strukturalnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


PO IG

Aktualnie PFRR jako RIF podlaski w okresie programowania 2007-2013, realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w obszarach:


SPO WKP

W okresie programowania 2004-2006 podlaski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP).

W ramach SPO WKP RIF podlaski nadzorował realizację projektów w ramach działań Priorytetu 2 - Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw:

  • Działanie 2.1 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Doradztwo
  • Działanie 2.3 - Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Poprzez Inwestycje
  • Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.

Podstawą wsparcia działań w ramach SPO WKP jest innowacyjność planowanych inwestycji i poprawa konkurencyjności firm poprzez dostęp do specjalistycznej pomocy doradczej. W ramach programu SPO WKP 2.1 podlascy przedsiębiorcy złożyli 86 wniosków czego efektem było zawarcie 48 umów o łącznej wartości dofinansowania na poziomie 1.285.543,50 zł. Jeżeli chodzi o program inwestycyjny SPO WKP 2.3 to w trakcie 4 terminów składania wniosków do PFRR wpłynęło 809 z czego 126 zakończyło się zawarciem umowy o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 74.664.587,23 zł. Natomiast w ramach SPOWKP 2.2.1 RIF podlaski przyjął 134 wnioski o dofinansowanie, z czego do dnia 31.08.2008r. zostało podpisanych 5 umów na łączną wartość dofinansowania 34.080.349,64 zł.

Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone w ramach Działań SPO WKP 2.1 i SPO WKP 2.3. Projekty w ramach SPO WKP 2.2.1 są nadal realizowane.


SPO RZL

W okresie programowania 2004-2006 podlaski RIF zajmował się wdrażaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL).

Wymienione powyżej programy skierowane są do sektora MŚP, natomiast program SPO RZL jest skierowany do instytucji i przedsiębiorstw prowadzących działania szkoleniowe, szkół i jednostek naukowych. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące szkoleń, które mają na celu rozwój przedsiębiorstw m. in. poprzez szkolenia zawodowe pracowników, szkolenia kadry zarządzającej oraz szkolenia praktyczne w instytucjach badawczych i naukowych. W ramach SPO RZL do PFRR wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie, z czego zostało zawartych 10 umów na realizację projektów szkoleniowych. Łączna wartość dofinansowania zawartych umów wyniosła 4.366.887,53 zł. Na dzień 31.08.2008r. wszystkie projekty zostały zakończone.


PHARE

W latach 2002 – 2006 Regionalna Instytucja Finansująca administrowała 20 programami operacyjnymi w ramach kolejnych edycji przedakcesyjnego programu PHARE (PHARE 2000, 2001, 2002 oraz 2003). W ciągu tych czterech lat w ramach PHARE, podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.


 
   
Directory Listing For /jsp/

Directory Listing For /jsp/ - Up To /


Filename Size Last Modified
   Kopia szablon-glowny.jsp 9.7 kb Thu, 09 Jun 2005 06:53:00 GMT
   Kopia widok-aktualnosci.jsp 2.7 kb Thu, 17 Jun 2004 15:05:50 GMT
   backup/   Fri, 05 May 2017 08:50:38 GMT
   drukowanie.jsp 0.8 kb Tue, 11 May 2004 15:29:45 GMT
   favicon.ico 0.3 kb Tue, 17 Feb 2009 12:13:02 GMT
   formularz-newsletter-RCS.jsp 0.8 kb Fri, 07 May 2004 13:25:36 GMT
   formularz-rekrutacja-RCS.jsp 2.1 kb Tue, 11 May 2004 15:51:53 GMT
   formularz-wynajem.jsp 1.5 kb Wed, 05 May 2004 09:45:29 GMT
   formularz-zawartosc-biuletynu- KOPIA NE RUSZAJ.jsp 1.1 kb Wed, 06 Jun 2007 08:42:57 GMT
   formularz-zawartosc-biuletynu.jsp 1.1 kb Wed, 06 Jun 2007 08:42:57 GMT
   formularz-zawartosc-biuletynu_new.jsp 1.2 kb Wed, 25 Apr 2012 13:52:55 GMT
   formularz-zgloszenie-EIC.jsp 4.4 kb Tue, 11 May 2004 16:14:25 GMT
   formularz-zgloszenie-RCS.jsp 2.2 kb Fri, 07 May 2004 10:08:52 GMT
   lewy.jsp 0.1 kb Wed, 07 Apr 2004 18:37:07 GMT
   lewy1.jsp 0.1 kb Wed, 07 Apr 2004 18:37:07 GMT
   lewy2.jsp 0.1 kb Wed, 07 Apr 2004 18:37:07 GMT
   mapa-serwisu.jsp 1.6 kb Tue, 27 Apr 2004 08:44:55 GMT
   pierwsza-strona.jsp 4.7 kb Wed, 28 Apr 2004 11:10:12 GMT
   portal-logowanie.jsp 1.2 kb Tue, 04 May 2004 15:11:38 GMT
   portal-rejestracja.jsp 0.9 kb Thu, 22 Apr 2004 07:56:25 GMT
   prawy.jsp 0.1 kb Wed, 07 Apr 2004 18:37:07 GMT
   smieci/   Fri, 05 May 2017 08:50:38 GMT
   strona1.jsp 0.5 kb Thu, 22 Apr 2004 14:36:08 GMT
   szablon-glowny 20150319.jsp 10.9 kb Fri, 16 May 2014 12:52:25 GMT
   szablon-glowny.jsp 11.3 kb Thu, 19 Mar 2015 10:18:41 GMT
   szablon-glowny.jsp.bak 9.4 kb Wed, 19 May 2004 14:15:08 GMT
   wersje-jezykowe.jsp 2.0 kb Wed, 05 May 2004 13:08:57 GMT
   widok-aktualnosci.jsp 2.7 kb Mon, 14 Apr 2014 19:49:21 GMT
   widok-aktualnosci.jsp.bak 2.6 kb Wed, 19 May 2004 14:29:55 GMT
   widok-banery.jsp 0.3 kb Mon, 26 Oct 2009 14:21:04 GMT
   widok-bannery old 20072004.jsp 1.3 kb Wed, 05 May 2004 10:29:12 GMT
   widok-bannery old 21072004.jsp 2.3 kb Tue, 20 Jul 2004 13:15:00 GMT
   widok-bannery.jsp 2.3 kb Tue, 20 Jul 2004 14:03:00 GMT
   widok-dokument-w-liscie.jsp 1.7 kb Fri, 07 May 2004 09:54:32 GMT
   widok-dokument.jsp 2.0 kb Fri, 07 May 2004 09:56:12 GMT
   widok-dokumenty.jsp 4.9 kb Tue, 16 Nov 2004 10:51:47 GMT
   widok-dokumentyold.jsp 4.9 kb Thu, 01 Jul 2004 13:14:22 GMT
   widok-logo.jsp 0.5 kb Sat, 24 Apr 2004 13:00:14 GMT
   widok-menu.jsp 3.3 kb Thu, 06 May 2004 17:14:11 GMT
   widok-ofert.jsp 1.1 kb Fri, 23 Apr 2004 17:16:36 GMT
   widok-podmenu.jsp 2.7 kb Tue, 27 Apr 2004 13:40:47 GMT
   widok-programy.jsp 4.4 kb Sat, 24 Apr 2004 16:21:00 GMT
   widok-sciezka.jsp 0.9 kb Tue, 27 Apr 2004 08:59:30 GMT
   widok-stopka.jsp 0.3 kb Sat, 24 Apr 2004 11:57:07 GMT
   wyniki-wyszukiwania.jsp 3.5 kb Wed, 19 May 2004 14:34:11 GMT
   wyniki-wyszukiwania.jsp.bak 3.5 kb Wed, 19 May 2004 14:34:07 GMT
   wyslij-email.jsp 3.0 kb Wed, 05 May 2004 13:13:37 GMT
   wyszukiwanie zaawansowane.jsp 8.2 kb Wed, 19 May 2004 14:15:29 GMT
   wyszukiwanie zaawansowane.jsp.bak 8.2 kb Fri, 07 May 2004 11:43:37 GMT

Apache Tomcat/5.0.19