01   Aktualności
02   Konferencje i seminaria
03   Konkursy, targi, misje
04   Regionalna Instytucja Finansująca
05   Granty na badania i innowacje
06   Projekt Enterprise Europe Network
07   Szkolenia i doradztwo personalne
08   Konsulat Honorowy Finlandii
09   Startuj w Biznesie
10   Projekt SUPER
11   Projekty zakończone
12   Pomoc/Cookies
13   Wyślij mail
14   Subskrypcja biuletynu
15   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
EURESP+: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network" ---
Listopad 2011 – listopad 2013
 
 
EURESP: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network" ---
kwiecień 2010 - marzec 2012
 
 
Startuj w Biznesie ---
marzec 2010 - luty 2012
 
 
Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO ---
czerwiec 2009 - grudzień 2012
 
 
„BSR InnoReg Międzynarodowa Współpraca na Rzecz Wzmocnienia Innowacyjności Regionów” ---
luty 2009 - październik 2011
 
 
Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce (InnoBoost) ---
sierpień 2010 - wrzesień 2011
 
 
„€ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” ---
styczeń 2008 - czerwiec 2009
 
 
Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych (INNODEAL) ---
lipiec 2006 – czerwiec 2009
 
 
Pilot project for European business cooperation events and clustering activities in border regions between new and old member states of European Union (PRINCESS) ---
Grudzień 2006 – czerwiec 2008
 
 
Zastosowanie „Metodologii Obserwacji Technologii” do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP (INNOWATCH) ---
czerwiec 2005 - luty 2008
 
 
Podlaskie Centrum Euro Info ---
wrzesień 1999 – grudzień 2007
 
 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CSR) ---
maj 2006 - październik 2007
 
 
Konsultant subregionalny ---
marzec 2006 - styczeń 2007
 
 
SME Panel w Polsce – zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej ---
kwiecień 2006 - grudzień 2006
 
 
Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości ---
styczeń 2003 – grudzień 2006
 
 
Jednolite cele – budowanie Europy ---
kwiecień 2006 - październik 2006
 
 
Podlaska Agencja Zarządzania Energią ---
Grudzień 2002 – 2006
 
 
Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia ---
październik 2004 - styczeń 2006
 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu ---
luty 2004 – listopad 2004
 
 
Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP ---
czerwiec 2000 – czerwiec 2004
 
 
"Pomysł na biznes" ---
Wrzesień 2001 – marzec 2004
 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości ---
wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Enterprise Europe Network
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS